Investeren in onroerend goed is veilig en stabiel, op voorwaarde dat uw makelaarskantoor met alle factoren rekening heeft gehouden.

Het netto-rendement van nieuwgebouwde of bestaande vastgoedinvesteringen kan jaarlijks variëren tussen 2,5% en 7%.

Feit is dat in slechts enkele decennia het internationale toerisme op Ibiza is geëxplodeerd. In de jaren zestig kwamen er niet meer dan 40.000 toeristen naar het eiland. Momenteel ontvangt Ibiza elk jaar meer dan 4 miljoen toeristen, waarvan 3 miljoen het eiland bezoeken tussen juni en september.

De dynamiek van de toeristische markt op Ibiza is hand in hand gegaan met de exponentiële en constante stijging van de vastgoedprijzen die de afgelopen 30 jaar heeft plaatsgevonden. Ibiza is momenteel één van de duurste locaties van Spanje.

De komende jaren zullen rigoureuze wijzigingen in bestemmingsplannen plaatsvinden en bouwvoorschriften wijzigen, waardoor de prijzen opnieuw zullen stijgen. De vraag naar luxe woningen blijft op het hele eiland extreem groot.

a) Bestaande vastgoedbeleggingen:

Het aanbod van bestaand onroerend goed is groter dan de vraag, waardoor het mogelijk is om onroerend goed op betere locaties te vinden, dichter bij het stadscentrum. Bestaande, oudere huizen hebben een bepaalde charme over zich die nieuwe huizen soms missen. Bovendien is het ook mogelijk om ‘mod cons’ aan het oudere vastgoed toe te voegen, om het wooncomfort te vergroten, terwijl het toevoegen van allure aan nieuwbouwwoningen een grotere uitdaging is.

Gezien het feit dat de aankoopprijzen voor oudere huizen lager zijn dan die voor nieuwbouwwoningen, is hun winstgevendheid in de loop van de tijd hoger (behalve voor renovaties van grote gebouwen). Bovendien is er de mogelijkheid om meteen te verhuizen als er geen sprake is van een renovatie.

b) Nieuwbouw huurinvestering:

Vastgoed dat in de afgelopen vijf jaar is gebouwd, wordt als nieuwbouw beschouwd. De belangrijkste voordelen van nieuwbouw zijn comfort en gegarandeerde naleving van de huidige voorschriften. Ook biedt nieuwbouw huurders optimale thermische en akoestische isolatie, die hand in hand gaan met comfort, veiligheid en energiebesparing.

c) Off-plan huurinvesteringen:

Off-plan verkopen betekent onroerend goed verkopen dat nog niet is gebouwd. Dit soort operaties is populair bij vastgoedinvesteerders en speculanten – het onroerend goed wordt gekocht voordat de bouw is begonnen, zodra de bouwplannen en bouwvergunningen zijn afgegeven. Dit soort aankopen zijn naar schatting gemiddeld 15% goedkoper dan een ouder vastgoedobject. Voor dit soort transacties wordt het verkrijgen van een ‘bankgarantie’ van de bank aanbevolen.

Let op: over het algemeen zijn investeringen in Spanje doorgaans winstgevender dan in andere buurlanden, omdat de inkoopprijzen en -kosten lager zijn, huurprijzen tegen lagere tarieven worden belast en omdat de meeste huurlasten van de inkomsten kunnen worden afgetrokken. Bovendien is een bonus van 40% van toepassing op huurcontracten die langer dan twee jaar duren.

Related Articles

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.