Ten eerste is NIE (een Spaans ID-nummer voor buitenlanders) essentieel om Spaanse administratieve of fiscale formaliteiten te vervullen. Een NIE kan binnen drie weken worden bemachtigd.

Hierna beginnen de bezichtigingen van het onroerend goed volgens het beschikbare budget en vervolgens wordt het huis gekozen.

Ons bureau behandelt de voorwaarden van de onderhandelingen en de transactie om ervoor te zorgen dat de best mogelijke aankoopprijs wordt overeengekomen.

De volgende stap is de ondertekening van een verkoopovereenkomst tussen de koper en de verkoper, waarop een voorschot van 10% op de verkoopprijs wordt vastgesteld. Het onroerend goed wordt vervolgens van de markt verwijderd en het document wordt juridisch bindend.

Spanje stelt geen tijdslimiet vast voor het ondertekenen van het definitieve contract, waardoor de partijen rechtstreeks naar de notaris kunnen gaan voor de definitieve ondertekening van de verkoopakte. Niettemin moet rekening worden gehouden met de tijd die nodig is om alle documentatie te verifiëren.

In Spanje zijn de functies van notarissen beperkt bij het verkopen van onroerend goed, omdat zij alleen betrokken zijn bij het ondertekenen van de akte. Zij zijn dus niet betrokken bij het redigeren van de documenten vóór de verkoop of bij het diagnosticeren van de verschillende wettelijke, administratieve en stedenbouwkundige controles die vooraf vereist zijn. De kosten van de notaris vertegenwoordigen ongeveer 0,1% van de verkoopprijs (tegen een vastgesteld minimum van € 400).

U kunt ervoor kiezen om te worden bijgestaan door ibiza-services.com, dit is inbegrepen in onze tarieven. Voor de meeste transacties die wij uitvoeren, zijn geen diensten van advocaten vereist.

Afhankelijk van de complexiteit van de zaak en de mogelijke speciale kenmerken, kunnen wij echter wel adviseren om een ​​advocaat te raadplegen.

Als u liever een juridisch adviseur heeft voor assistentie en controle van de documenten, heeft het de voorkeur om vooraf een prijs voor de diensten van de advocaat vast te stellen, in plaats van een commissie op de verkoopprijs in te stellen om hun vergoedingen te dekken. De eerste oplossing zal namelijk kosteneffectiever zijn.

De totale kosten voor het hele proces variëren tussen 8% en 13% over de verkoopprijs. De belangrijkste toepasselijke belastingen zijn de overdrachtsbelasting (ITP) en de gedocumenteerde wettelijke belasting (IAJD).

In het geval dat de koper een lening afsluit voor de financiering van het onroerend goed, wordt de financiering vrijgegeven op het kantoor van de notaris op de verkoopakte. Een Spaanse bankrekening is nodig om onroerend goed in Spanje te kopen. Wij hebben een breed scala aan  appartementen te koop op Ibiza en Formentera.

We hebben een breed scala aan villa’s en huizen te koop in Ibiza en Formentera.

Related Articles

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.