Wanneer u besluit de verkoop van uw eigendom toe te vertrouwen aan een professional, moeten de partijen akkoord gaan en een contract ondertekenen.

Dit essentiële document beschrijft uw eigendom en bepaalt de verkoopprijs en de kosten waarvoor u aansprakelijk bent en de kosten die uiteindelijk aan de professional zullen worden betaald. Deze overeenkomst legt ook de voorwaarden voor contractbeëindiging vast.

De overeenkomst heeft een vaste looptijd.

Er zijn twee soorten overeenkomsten:

Exclusiviteitsovereenkomsten (meestal voor 3 maanden, verlengbaar): de makelaar is de enige partij die gemachtigd is om uw eigendom in deze periode te verkopen. Dit betekent dat de motivatie van uw makelaar om de verkoop zo snel mogelijk te sluiten, extreem hoog is. In dit soort contracten dienen potentiële kopers een visiting sheet te ondertekenen.

Niet-exclusiviteitsovereenkomsten: de makelaar kan uw eigendom verkopen, terwijl u de verkoop tegelijkertijd aan andere makelaars kunt overlaten, of zelf een koper kunt vinden. Er is sprake van minder motivatie bij deze methode, meestal is het minder efficiënt voor de makelaars die concurreren om het object te verkopen.

Related Articles

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.