Ten eerste moet erop worden gewezen dat makelaars geen commissies ontvangen, maar vergoedingen voor het verlenen van een dienst en voor het aanbieden van specifieke vaardigheden, net als bij elk ander gespecialiseerd beroep.

Naast commerciële activiteiten om het onroerend goed te verkopen en hun rol als intermediair tussen de partijen, zorgen makelaars voor de technische en juridische geldigheid van de transactie.

Onze bemiddelingskosten variëren tussen 3% en 5% van de verkoopprijs. Het toegepaste percentage daalt in lijn met de prijs van het onroerend goed. De tarieven zijn duidelijk gedetailleerd en inclusief alle belastingen.

Onze bemiddelingskosten zijn voor rekening van de verkoper en worden pas in rekening gebracht zodra de verkoop door de notaris is afgerond en geratificeerd.

Related Articles

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.