Vastgoedprofessionals hebben een grondige kennis van de sector en de markt, waardoor zij de taxatie (of inkomsten per verhuur) van een woning op een optimale manier en voor een eerlijke prijs kunnen uitvoeren. Het belangrijkste doel van een vastgoedprofessional is u te helpen uw woning zo snel mogelijk en tegen de beste prijs te verkopen of te verhuren, terwijl eindeloze onderhandelingen met potentiële kopers of huurders worden vermeden.

Taxatie van onroerend goed is een belangrijke stap in het verkoopproces van huizen. Een precieze, objectieve waardering is gebaseerd op tal van factoren. Door een juiste schatting van de verkoopprijs kan de transactie binnen de gewenste termijn worden uitgevoerd, wat ervoor zorgt dat de onderhandelingen met kopers worden beperkt.

Een makelaar stelt een advertentie op die uw eigendom op een precieze, objectieve manier beschrijft om de promotie en commercialisering ervan te optimaliseren. Bovendien zal uw makelaar contact onderhouden met andere samenwerkende kantoren om het succes van uw advertentie te vergroten. Hoewel uw advertentie alleen wordt gepubliceerd door de makelaar waaraan u in eerste instantie uw eigendom heeft toevertrouwd, kunnen in bepaalde situaties ook andere specifieke marketingcampagnes worden uitgevoerd.

Nadat de marketingcampagne voor het verkopen of verhuren van uw woning is gestart, zal uw makelaar, naast het bestuderen en selecteren van de meest interessante profielen, ook bezichtigingen organiseren. Wij streven ernaar u tijd te besparen en het risico van onvoldoende financiering of wanbetalingen bij huurbetalingen te beperken.

De rol van de makelaar omvat ook het informeren van uw rechten en plichten, met betrekking tot alles wat direct of indirect verband houdt met de verkoop, aankoop of verhuur.

Related Articles

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.